Welcome to Citizen

De woonkernen in Geel, Mol en Dessel krijgen via de Turnhoutsebaan (N18) heel wat gemotoriseerd verkeer te slikken. Een probleem dat niet eenvoudig op te lossen valt maar waarvoor verschillende opties zijn.

De provincie Antwerpen neemt het project opnieuw op met een frisse aanpak en veel aandacht voor burgerparticipatie. Help jij mee zoeken naar een oplossing?

In november organiseren we op verschillende plaatsen dialoogmarkten: we bespreken de resultaten van de bevraging samen met inwoners, verenigingen, beleidsmedewerkers en experten. En we zoeken samen naar oplossingen.

We houden deelnemers aan de bevraging automatisch op de hoogte over deze dialoogmarkten. Wil je ook in gesprek gaan met het projectteam?