Aandachtspunten en suggesties op tracés - dialoogmarkten 20 en 22 November

Aandachtspunten en suggesties op tracés - dialoogmarkten 20 en 22 November

Legende Opmerkingen

 

 

Tracés

Aandachtspunt

Suggestie

 

 

 

 

 

Bekijk ook de andere kaarten uit het participatieproces:

Kaart aandachtspunten veiligheid fietsers en voetgangers - bron: enquête

Kaart aandachtspunten gemotoriseerd vervoer - bron: enquête

Kaart aandachtspunten vlotheid - bron: enquête

Ingediende voorstellen